BilGlas

Byta Vindruta

En vindruta med god sikt är viktigt för trafiksäkerheten. För att ge dig maximal säkerhet har myndigheterna uppmanat biltillverkarna att använda laminerat glas i vindrutorna. Rutorna är uppbyggda av två lager glas med en kraftig plastfil i mellan.

Rutorna är tillverkade för att klara stränga internationella säkerhetskrav när det gäller optisk kvalitet, styrka, brottegenskaper för att motstå klimat och andra påfrestningar. Vid en kraftig sammanstötning kommer glaset att sitta på plats tack vare god vidhäftning till glaset och lim.


Kalibrering 

I moderna bilar är vindrutan en bärande del av karossen och när bilen är utrustad med kameror som har centrala säkerhetsfunktioner då måste de kalibreras när man byter vindrutan vilket vi gör med utrustning från  Hella Gutman och med utbildad personal som ser till att kalibreringen sker på rätt sätt.


Ska du reparera eller byta din ruta ?

Av säkerhetsskal är det viktigt att vindrutan är i gott skick. Sprickor och andra skador kan minska rutans hållfasthet och påverka sikten. Vid stora skador år det nödvändigt att byta rutan , medan mindre skador kan repareras (stenskottslagning) i enlighet med Glasbranschföreningens riktlinjer för reparation.

Riktlinjerna ar baserade på British Standard AU 242:1991, och ställer krav på att reparationen ska ge ett fullgott resultat så att inte säkerheten äventyras.

Det är fullt möjligt att reparera mindre stenskottsskador på vindrutor genom att använda ett special lim som tätar skadestället och binder glasytorna. Sådana reparationer gör inte skadan osynlig men om den utförs korrekt kommer den :

. Göra att skadan syns mindre.

. Göra ytan på den skadade området slät, skadan kommer annars att påverka vindrutetorkareffekten.

.Och inte minst viktigt förhindra att skadan går vidare och att fukt tränger in och förstör plastfilmen.

Det är viktigt att rutan byts eller repareras av ett Auktoriserat Bilglasmästeri som vi är .

Fri lånebil vid vindrutebyte!