Planglas/ Glasmästeri

Planglas mm

Glas är fantastiskt . . . men kräver kunskap!


Glas är ett fantastiskt material. Det ger oss ljus och kontakt med natur och omgivningar i våra byggnader.

Samtidigt kan vanligt glas vara ömtåligt, om det belastas för hårt. När glas går sönder, är det risk för att personer skadas.

Säkerhetsglas kostar något mer än vanligt glas, men skillnaden ar dock inte så stor som många tror. Och framförallt, vi kan inte värdera barnens - eller de vuxnas - liv och hälsa i pengar!


Glashyllor
Glashyllor

Glasmästeri 

Vi är ett traditionellt glasmästeri med många års erfarenhet så har du ett trasigt fönster så hjälper vi er med det även om det är enkelglas eller isolerglas . Vi hjälper bostadsrättsföreningar , fastighetsägare och privatpersoner när olyckan varit framme.

Ni kan även köpa tillskruet glas och speglar hos oss . Det finns många olika sortes glas hör av er så hjälper vi er .


Var finns "glasfällorna"?

Vi har regler och normer, som styr valet av glas. Men normerna anger bara minimikrav och gäller till största delen endast offentlig miljö. I äldre, offentlig miljö, som byggdes innan dagens normer började gälla, finns fortfarande många "glasfällor". Men det är framförallt i våra bostäder de riktigt stora bristerna finns. Och det är paradoxalt nog i våra hem vi och våra barn känner oss särskilt trygga!


Härdat glas

Härdat glas är vanligt glas, som hettats upp och därefter hastigt kylts ner.

Denna process gör glaset ca fem gånger starkare än vanligt glas.

Men, härdningen påverkar framför allt glasets brottmönster.

När det belastas så kraftigt att det brister, splittras det i små bitar, som minimerar risken för allvarliga skärsår. Principen kan - tyvärr - studeras vid bilinbrott, när förövaren slagit sönder någon av bilens härdade sidorutor.

Härdat glas används när glaset ska motstå kraftig åverkan.

Vanligt glas

När vanligt glas går sönder, splittras det i små och stora, mycket vassa, bitar. Delar av glaset sitter oftast kvar i karm eller ram och innebär då extra stora skaderisker.

Laminerat säkerhetsglas

Laminerat glas är två eller flera glas, som under värme och tryck "limmats" samman med en plastfolie. Folien håller kvar bitarna när glaset går sönder, vilket minimerar risken för personskador.

Denna typ av glas hittar man bl a i bilarnas vindrutor.

Laminerat glas försvårar även ett inbrott